Visie op de financiering van het biomedisch wetenschappelijk onderzoek; het KNAW-rapport 'Erop of eronder'

Opinie
M.J. Stukart
J.W.M. van der Meer
B. Löwenberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2297-300
Abstract

Op 27 oktober 2005 overhandigden wij het rapport ‘Erop of eronder. Financiering van (bio)medisch wetenschappelijk onderzoek’ aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In het rapport wordt de huidige financiering van het biomedisch onderzoek in Nederland geanalyseerd vanuit internationaal perspectief, wordt een aantal breed gevoelde knelpunten gesignaleerd, en tenslotte wordt een aantal aanbevelingen gedaan.1 Het is opgesteld door de Raad voor Medische Wetenschappen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Om het rapport meer onderbouwing te geven, werd in de voorbereidingsperiode een conferentie georganiseerd in het Trippenhuis in Amsterdam, de zetel van de KNAW. Tijdens deze conferentie werd de problematiek bediscussieerd door ongeveer 120 deelnemers, afkomstig van de overheid, de intermediaire organisaties, de charitatieve fondsen, de universitaire medische centra (UMC’s) en overige onderzoeksinstellingen.

De problematiek rondom de financiering van het biomedisch onderzoek omvat een aantal aspecten. In de eerste plaats gaat het om de omvang, de…

Auteursinformatie

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Postbus 19.121, 1000 GC Amsterdam.

Raad voor Medische Wetenschappen: mw.dr.M.J.Stukart, medisch bioloog, secretaris; hr.prof.dr.B.Löwenberg, internist-hematoloog, voorzitter.

Algemeen Bestuur: hr.prof.dr.J.W.M.van der Meer, internist, vicepresident.

Contact mw.dr.M.J.Stukart (m.stukart@bureau.knaw.nl)

Ook interessant

Reacties