Naar een Nederlandse 'health research council'?

Media
M.A.G. van den Berg
E. Borst-Eilers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1387

M.A.G.van den Berg, Naar een Nederlandse ‘health research council’? Argumenten voor en tegen centrale aansturing van het gezondheidsonderzoek. (CBOO-publikatie nr. 85.) 101 bl., fig., tabellen. Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek en Onderwijs (CBOO), Universiteit Twente, Enschede 1994. ISBN 90-365-0661-1. Prijs: ingen. ƒ 25,-. (Aan te vragen bij het CBOO, tel. 053-893223.)

Dit…

Ook interessant

Reacties