Het zichtbaar maken van de maatschappelijke impact van gezondheidsonderzoek

Perspectief
A. (Lex) Burdorf
Saskia M.F. Pluijm
C.H. (Kees) Langeveld
Jozien M. Bensing
Lex M. Bouter
Paul J. van der Maas
Johan P. Mackenbach
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B190
Abstract

Samenvatting

Universitair medische centra (umc’s) dienen duidelijk te maken welke bijdrage hun onderzoek levert aan het oplossen van vraagstukken met betrekking tot volksgezondheid en gezondheidszorg. Deze maatschappelijke impact ligt zowel in onderzoek dat aansluit bij belangrijke maatschappelijke problemen als bij de adequate vertaling van wetenschappelijke kennis naar de gezondheidszorg en daarbuiten. De onderzoeksagenda wordt sterk bepaald door de beschikbaarheid van externe financiering, de aanwezigheid van een duidelijke maatschappelijke vraag, en patiëntenstromen in de klinische zorg. Deze mechanismen bieden geen garantie dat belangrijke vraagstukken worden onderzocht. De Raad voor Gezondheidsonderzoek stelt voor dat umc’s jaarlijks rapporten samenstellen over indicatoren van maatschappelijke impact van gezondheidsonderzoek. Deze indicatoren gaan over de inspanning van onderzoekers om kennis over te dragen naar de praktijk en over de daadwerkelijke toepassing van deze kennis in de gezondheidszorg. De nadruk ligt op de kwalitatieve analyse van de bijdrage van onderzoek aan de oplossing van vraagstukken in volksgezondheid en gezondheidszorg.

Auteursinformatie

Erasmus MC-Centrum, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Dr. A. Burdorf, arbeidsepidemioloog; dr. S.M.F. Pluijm, gezondheidswetenschapper; prof.dr. J.P. Mackenbach, sociaal geneeskundige.

Raad voor Gezondheidsonderzoek, Den Haag.

Dr. C.H. Langeveld, secretaris; prof.dr. P.J. van der Maas, voorzitter.

Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), Utrecht.

Prof.dr. J.M. Bensing, gezondheidspsycholoog.

Vrije Universiteit, Amsterdam.

Prof.dr. L.M. Bouter, epidemioloog.

Contact dr. A. Burdorf (a.burdorf@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 19 december 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties