Diversiteit in klachten bij manifestatie van het galblaascarcinoom

Klinische praktijk
M.P.J. van der Horst
E.R. Hendriks
P. Blok
M.A.M. Brouwers
W.H. Steup
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1083-6
Abstract

Samenvatting

Een 47-jarige man met hypercholesterolemie had geen klachten, maar de huisarts vermoedde cholecystolithiase vanwege afwijkende uitslagen van bloedonderzoek. Echografie van het abdomen toonde een poliep in de galblaas. Patiënt onderging een laparoscopische cholecystectomie. Bij pathologisch onderzoek bleek dat de poliep een carcinoom was. Bij controle na 2 jaar waren er geen aanwijzingen voor een recidief. Een 74-jarige vrouw was opgenomen in het ziekenhuis met persisterend rectaal bloedverlies. Zij had koorts en verminderde eetlust, was misselijk en had gewichtsverlies. Bij gastroduodenoscopie werd een bloedend duodenaal ulcus vastgesteld. Vanwege hemodynamische instabiliteit onderging zij een laparotomie. Tijdens de operatie werd een afwijkende galblaas gezien met infiltratie in en perforatie van het duodenum. Er werd een cholecystectomie verricht en de duodenumperforatie werd overhecht. Bij pathologisch onderzoek werd galblaascarcinoom vastgesteld. Het beleid was palliatief; patiënte overleed na 1 maand. Galblaascarcinoom is een zeldzame maligniteit met een slechte prognose. Er zijn meerdere risicofactoren aangetoond en de behandeling is primair operatief.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1083-6

Auteursinformatie

HagaZiekenhuis, locatie Leyenburg, Leyweg 275, 2545 CH Den Haag.

Afd. Chirurgie: hr.M.P.J.van der Horst, assistent-geneeskundige; hr.E.R.Hendriks, hr.M.A.M.Brouwers en hr.dr.W.H.Steup, chirurgen.

Afd. Pathologie: hr.dr.P.Blok, klinisch patholoog.

Contact hr.M.P.J.van der Horst (michielvanderhorst@gmail.com)

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

J.B.C.M.
Puylaert

Den Haag, juni 2007,

In hun artikel over twee patiënten met een galblaascarcinoom (2007:1083-6) tonen Van der Horst et al. een echografische afbeelding van een galblaas met een wandstandige, grillig naar het lumen begrensde, poliepeuze massa op de achterwand. De verklarende tekening geeft dit nog eens duidelijk weer. Het onderschrift vermeldt echter een ‘tumor in de galblaas met een diameter van 11 mm’. Indien van een driedimensionale structuur als een poliepeuze tumor de afmetingen worden gegeven, zullen dit er in principe 3 zijn (de x-, y- en z-as). Alleen indien de structuur bolrond is, kan men begrijpelijkerwijs volstaan met één meting. Gezien de echografische afbeelding en de verklarende tekening is de betreffende tumor echter verre van bolrond. De afmetingen in het getoonde vlak bedragen ongeveer 1 bij 3 cm. Temeer omdat de auteurs zelf benadrukken dat de afmeting gecorreleerd is met de kans op maligniteit, is het correct meten van galblaasafwijkingen van groot belang. Evenals bij de klinische les van Von Meyenfeldt et al. over galblaastumoren, gepubliceerd in hetzelfde nummer van het Tijdschrift (2007:1049-54), past bij dit artikel de opmerking dat diagnostiek van het galblaascarcinoom anno 2007 in vrijwel ieder opzicht een radiologische aangelegenheid is. De auteurs hadden er goed aan gedaan bij de voorbereiding van hun artikel gebruik te maken van de radiologische expertise die in hun kliniek beschikbaar is.

J.B.C.M. Puylaert
E.G. Coerkamp
M.P.J.
van der Horst

Den Haag, juli 2007,

Het onderschrift bij de echografische afbeelding van de galblaas is inderdaad niet compleet. De galblaaswanddikte meet 11 mm, maar de afwijking zelf is groter en kan beter beschreven worden in meerdere richtingen. De exacte driedimensionale afmeting stond niet vermeld in het radiologieverslag; de wanddikte die in het onderschrift wordt genoemd, is aan de hand van de schaalverdeling door onszelf ingevuld. Het was beter geweest als wij het radiologische onderschrift van de echoafbeelding in overleg met onze afdeling Radiodiagnostiek hadden opgesteld. Onze visie op de bevindingen en op de ondernomen actie (verwijzing naar de chirurg en cholecystectomie) is echter niet veranderd.

M.P.J. van der Horst
E.R. Hendriks
P. Blok
M.A.M. Brouwers
W.H. Steup