Digitale mammografie is goed bruikbaar in het bevolkingsonderzoek naar borstkanker

Onderzoek
H.W. Nab
N. Karssemeijer
L.J.T.O. van Erning
A.L.M. Verbeek
J.H.C.L. Hendriks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:2383-7
Abstract

Samenvatting

De mammogrammen die tussen 1981-1989 in het Nijmeegse screeningsprogramma naar borstkanker gemaakt werden, werden retrospectief herbeoordeeld. De mammogrammen die vóór de detectie van borstkanker vervaardigd waren, toonden in 22 van de gevallen aanwijzingen voor tumorgroei op de plaats van de later ontdekte maligniteit. In het kader van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker is vermindering van het aantal gemiste tumoren van belang. Hierbij kan gedigitaliseerde beeldverwerking en automatische beeldherkenning een belangrijke rol spelen.

De diagnostische kwaliteit van gedigitaliseerde en conventionele mammogrammen werd vergeleken. Er werd een werkstation opgezet voor beelddigitalisatie en beeldverwerking waarmee optimale contrastweergave en beeldbewerking van mammogrammen mogelijk waren. De diagnosen die gesteld werden op grond van de op een monitor weergegeven gedigitaliseerde mammogrammen, waren even goed als de diagnosen die op de conventionele opnamen op film gebaseerd waren.

Het onderzoek richtte zich tevens op automatische herkenning val beeldkenmerken. Voor automatische detectie van microcalcificaties werd een procedure ontwikkeld. Dit kan leiden tot optimalisatie van de diagnostiek in de screening.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Instituut voor Radiodiagnostiek, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

H.W.Nab, arts-onderzoeker; dr.ir.N.Karssemeijer en dr.ir.L.J.T.O.van Erning, fysici; dr.J.H.C.L.Hendriks, radioloog.

Katholieke Universiteit, Instituut voor Sociale Geneeskunde, sectie Epidemiologie, Nijmegen.

Dr.A.L.M.Verbeek, arts-epidemioloog.

Contact H.W.Nab

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties