Computerbeoordeling van screeningsmammogrammen

Klinische praktijk
G.J. (Ard) den Heeten
Nico Karssemeijer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3035
Abstract

Samenvatting

  • Jaarlijks worden er in Nederland meer dan 1 miljoen mammogrammen gemaakt. Deze zijn inmiddels allemaal in digitaal formaat. De beelden worden bewerkt door verschillende vormen van software voor optimale weergave bij de radiologische beoordeling.

  • Tijdens de continue kwaliteitsbewaking van het bevolkingsonderzoek op borstkanker worden jaarlijks ongeveer 1000 intervalcarcinomen en in de screening gevonden T2-tumoren herbeoordeeld.

  • De resultaten van deze retrospectieve analyses laten zien dat de betrouwbaarheid van mammografie verbeterd kan worden zonder tot een onaanvaardbaar aantal fout-positieve uitslagen te komen.

  • Naarmate er meer radiologen naar een mammogram kijken, wordt de sensitiviteit van het onderzoek groter.

  • Als alternatief kan de computer worden ingezet om afwijkingen op te sporen. Computerondersteunde detectie (CAD) wordt in sommige landen al op grote schaal toegepast. Het ligt in de rede om CAD naast de huidige dubbele beoordeling in te zetten.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Radiologie, Amsterdam.

Prof.dr. G.J. den Heeten, radioloog.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Radiologie, Nijmegen.

Dr. N. Karssemeijer, fysicus.

Contact dr. N. Karssemeijer (n.karssemeijer@rad.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 februari 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties