Ervaringen met een elektronisch netwerk voor de klinische raadpleging van diagnostisch beeldmateriaal

Klinische praktijk
F.H. Barneveld Binkhuysen
B.M. ter Haar Romeny
F.P. Ottes
J.H.T.H. Andriessen
P.F.G.M. van Waes
J.A. Raymakers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:2379-83

Zie ook het artikel op bl. 2383.

Inleiding

Binnen de medische beelddiagnostiek is er heden ten dage sprake van een versnelde overgang tot digitalisering van het beeldmateriaal. Nieuwe methoden zoals computertomografie (CT), digitale subtractie-angiografie (DSA), magnetic resonance imaging (MRI) en echografie leveren grote hoeveelheden digitale gegevens op. In verscheidene grote ziekenhuizen wordt reeds 25 tot 30 van de diagnostische beelden in digitale vorm verkregen. ‘Computed radiography’, is een systeem waarbij fosforplaten in plaats van films belicht worden met röntgenstraling, waarna deze platen door een laserstraal worden afgetast en de beeldinformatie rechtstreeks in digitale vorm wordt opgeslagen, doet de hoeveelheid digitale gegevens nog meer toenemen. Uiteindelijk zal de gewone film mogelijk geheel tot het verleden gaan behoren. Alle diagnostische beeldinformatie in een ziekenhuis zal in de toekomst centraal gearchiveerd en decentraal zichtbaar gemaakt moeten kunnen worden, vergelijkbaar met, zoals dat nu reeds het geval is, overige patiëntengegevens in het ziekenhuis-informatiesysteem. Een…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Utrecht.

Afd. Radiodiagnostiek: dr.F.H.Barneveld Binkhuysen (thans: Academisch Medisch Centrum, afd. Radiodiagnostiek, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam) en prof.dr.P.F.G.M.van Waes, radiodiagnosten; dr.ir.B.M.ter Haar Romeny, klinisch fysicus.

Afd. Interne Geneeskunde: dr.J.A.Raymakers, internist.

BAZIS, Centrale Ontwikkel- en Ondersteuningsgroep Ziekenhuis Informatie Systeem, Leiden.

Dr.F.P.Ottes, fysicus.

IVA, Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek, Tilburg.

Prof. dr.J.H.T.H.Andriessen, organisatie-psycholoog.

Contact dr.F.H.Barneveld Binkhuysen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties