Dientamoeba fragilis: een mogelijk belangrijke oorzaak van persisterende buikpijn bij kinderen
Open

Onderzoek
24-03-2004
D.K. Bosman, M.A. Benninga, P. van de Berg, G.C.L. Kooijman en T. van Gool

Doel.

Het effect vaststellen van antiprotozoaire behandeling van kinderen met persisterende buikklachten en infectie met Dientamoeba fragilis.

Opzet.

Retrospectief.

Methode.

De parasitologische effectiviteit en het klinisch beloop werden geëvalueerd bij 43 kinderen met maag-darmklachten die voor infectie met D. fragilis behandeld werden; 27 van de 43 kinderen werden behandeld met clioquinol en 16 met een nitro-imidazolpreparaat, metronidazol of tinidazol.

Resultaten.

Bij 33/43 (77) van de kinderen was bij nacontrole D. fragilis niet meer aantoonbaar met de tripelfecestest: bij 22/27 na clioquinolbehandeling en bij 11/16 na behandeling met een nitro-imidazolpreparaat. Van de 33 kinderen met een negatieve nacontrole-uitslag waren de klachten bij 27 (82) sterk afgenomen of geheel verdwenen. Bij 10 kinderen bij wie bij nacontrole D. fragilis niet verdwenen was, waren bij 2 (20) de klachten verminderd of verdwenen.

Conclusie.

Effectieve behandeling van D. fragilis-infectie bij kinderen met langdurige buikklachten leidde frequent tot verdwijnen of verminderen van klachten.