Drie opkomende protozoaire infectieziekten in Nederland: Cyclospora-, Dientamoeba- en Microspora-infecties

Klinische praktijk
T. van Gool
J. Dankert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:155-60
Abstract

Infecties met Cyclospora cayetanensis, Dientamoeba fragilis en microsporidiën worden de laatste jaren steeds frequenter waargenomen. Kennis omtrent deze parasitosen is dientengevolge belangrijk geworden voor de dagelijkse praktijk.

Cyclospora cayetanensis

C. cayetanensis is een bij de mens voorkomende protozoaire parasiet die behoort tot de subklasse van de Coccidia. Tot deze subklasse behoren ook Isospora belli en de cryptosporidiën, bij de mens bekende pathogenen. Kenmerkend voor het genus Cyclospora is de sporulatie van de oöcysten.1 Hierbij worden uit een oöcyste 2 Sporocysten met ieder 2 sporozoïeten gevormd. Andere soorten van het genus Cyclospora zijn beschreven in knaagdieren, reptielen, vogels en mollen. Het morfologische beeld van deze soorten is echter afwijkend van dat van C. cayetanensis. De taxonomische status van C. cayetanensis is pas sinds 1992 duidelijk. Daarvoor werd het micro-organisme ook wel tot de blauwwieren gerekend en werd de naam ‘Cyanobacterium-like bodies’ gebruikt. In 1986 werd voor de eerste keer…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Medische Microbiologie, afd. Parasitologie: T.van Gool, medisch microbioloog.

Afd. Medische Microbiologie: prof.dr.J.Dankert, medisch microbioloog.

Contact T.van Gool

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties