HIV-infectie en diarree: diagnostiek en behandeling

Klinische praktijk
F. Snijders
J.K.M. Eeftinck Schattenkerk
P. Reiss
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2532-5

Diarree is een veel voorkomend klinisch kenmerk van symptomatische infectie met het human immunodeficiency virus (HIV). Als de diarree aanhoudt en frequent optreedt, kan de kwaliteit van leven sterk worden verminderd.1 De patiënt raakt er door verzwakt en valt af in gewicht. Werken is vaak niet meer mogelijk. Schaamtegevoelens kunnen een sociaal isolement teweegbrengen, vooral als er sprake is van incontinentie. Soms speelt de diarree zo'n belangrijke rol, dat een patiënt meent dat het leven niet meer zinvol is. Diarree zonder aantoonbare verwekker, die meer dan een maand duurt (chronische diarree), wordt volgens de klinische indeling van HIVinfectie van het Centers for Disease Control (CDC) geclassificeerd als stadium IV A.2 Als ook een gewichtsverlies > 10 optreedt, spreekt men van AIDS. Bij patiënten met een HIV-infectie in geïndustrialiseerde landen is de frequentie van aanhoudende diarree 27-66.3-5 Het betreft dan vaker homoseksuele HIVgeïnfecteerden dan andere risicogroepen. In ontwikkelingslanden…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Inwendige Geneeskunde, sectie Infectieziekten, Tropische Geneeskunde en AIDS, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Mw.F.Snijders en J.K.M.Eeftinck Schattenkerk, internisten; dr.P.Reiss (tevens: Nationaal AIDS Therapie Evaluatie Centrum), internist-infectioloog.

Contact mw.F.Snijders

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties