Clioquinol voor Dientamoeba fragilis-infectie discutabel

Opinie
Florence van Hunsel
Cees van Nieuwkoop
Bruno H.Ch. Stricker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1477
Abstract

Clioquinol (jodiumchloroxyquinoline) is een antiprotozoïcum met contactamoebicide werking; het wordt ingezet voor de behandeling van patiënten met amoebiasis of een infectie met Dientamoeba fragilis. In de richtlijn ‘Antimicrobiële therapie voor acute infectieuze diarree’ van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) uit 2014 worden voor de behandeling van een D. fragilis-infectie als mogelijkheden metronidazol, paromomycine en clioquinol gegeven.1

Clioquinol is een geneesmiddel met een bijzondere voorgeschiedenis en is vooral bekend vanwege de bijwerking subacute myelo-opticoneuropathie (SMON). Het middel werd in 1985 door registratiehouder Ciba-Geigy op vrijwillige basis wereldwijd uit de handel gehaald. In een aantal landen was de handelsvergunning van het middel al eerder doorgehaald vanwege het risico op neurotoxische bijwerkingen, zoals in Zweden in 1975.2-4 In Nederland zijn sindsdien geen producten voor systemische toepassing van clioquinol geregistreerd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). In de jaren 90 werd het orale gebruik van clioquinol in Nederland…

Auteursinformatie

Bijwerkingencentrum Lareb, ’s-Hertogenbosch.

Dr. F. van Hunsel, apotheker-epidemioloog.

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Utrecht.

Dr. C van Nieuwkoop, internist-infectioloog (tevens: HagaZiekenhuis, Den Haag).

Inspectie voor de Gezondheidszorg, Utrecht.

Prof.dr. B.H.Ch. Stricker, klinisch epidemioloog.

Contact dr. F. van Hunsel (f.vanhunsel@lareb.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Marcel Bouvy, collegelid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), en Marcel Kwa, wetenschappelijk beoordelaar CBG, becommentarieerden beiden inhoudelijk het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Florence van Hunsel ICMJE-formulier
Cees van Nieuwkoop ICMJE-formulier
Bruno H.Ch. Stricker ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties