Diastolische dysfunctie van de linker ventrikel als oorzaak van hartfalen: een klinisch probleem

Klinische praktijk
H.J. Muntinga
H.F. Baars
M.G. Niemeyer
F. van den Berg
P.J.L.M. Bernink
P.K. Blanksma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2023-8

Inleiding

Hartfalen kan men omschrijven als een pathofysiologische situatie, die ontstaat wanneer de pompfunctie van het hart relatief of absoluut tekort schiet ten aanzien van de metabole behoefte van het lichaam of wanneer de pompfunctie slechts aan deze metabole behoefte kan voldoen bij verhoogde intracardiale vullingsdrukken.1 Hartfalen heeft een hoge morbiditeit en mortaliteit, het kent ook vele oorzaken en uitingsvormen.

Een falende pompfunctie van het hart wordt vaak veroorzaakt door een systolische functiestoornis van de linker kamer. Bij 30 tot 40 van de patiënten met hartfalen is een diastolische functiestoornis geheel of mede de oorzaak van het ziektebeeld.2-4 Deze wordt gekenmerkt door een gestoorde relaxatie en (of) een afgenomen compliantie, waardoor de vulling van de linker kamer wordt bemoeilijkt.

In dit artikel gaan wij nader in op de fysiologie en de pathofysiologie van de diastolische linker-kamerfunctie. Tevens wordt een overzicht gegeven van de verschillende technieken voor het diagnostiseren…

Auteursinformatie

Martini Ziekenhuis, Van Swietenlaan 4, 9728 NZ Groningen.

Locatie Van Swieten, afd. Cardiologie: H.J.Muntinga, assistent-geneeskundige; F.van den Berg en dr.P.J.L.M.Bernink, cardiologen.

Locatie Van Ketwich, afd. Cardiologie: dr.M.G.Niemeyer, cardioloog.

Maria Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Tilburg.

H.F.Baars, cardioloog.

Academisch Ziekenhuis, Thoraxcentrum, afd. Cardiologie, Groningen.

Dr.P.K.Blanksma, cardioloog.

Contact H.J.Muntinga

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties