Diagnostische alertheid bij een persoonlijkheidsstoornis met veranderd symptomenbeeld

Klinische praktijk
H.G. Visser
E.M.E. Derksen
A.J.A. Kaasenbrood
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1665-8
Abstract

Dames en Heren,

Het onderscheid in symptomenbeeld tussen de verschillende psychiatrische stoornissen is niet altijd evident. In de vigerende psychiatrische classificatiesystemen (‘International classification of diseases’ (ICD-10)) en de Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-IV) is er een aanzienlijke overlap tussen de criteria van verschillende stoornissen. Dat geldt niet alleen voor de syndromale stoornissen onderling (zoals depressie, psychose en angst, te noteren op as I van de DSM-IV-classificatie) en voor de persoonlijkheidsstoornissen onderling (zoals narcistische, ontwijkende en borderlinepersoonlijkheidsstoornis, te noteren op as II), maar ook voor de criteria van as-I- en as-II-stoornissen onderling. Berucht dienaangaande zijn bijvoorbeeld de borderlinepersoonlijkheidsstoornis en bipolaire stoornissen.1 2 Wanneer dit probleem wordt gezien in het licht van de in verschillende onderzoeken geconstateerde neiging van artsen om vast te houden aan hun aanvankelijke diagnostische hypothese,3 4 zou dit moeten leiden tot grote diagnostische alertheid in langdurende behandelingen van bijvoorbeeld patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis…

Auteursinformatie

Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis De Gelderse Roos, Wagnerlaan 55, 6815 AD Arnhem.

Mw.H.G.Visser, assistent-geneeskundige; mw.E.M.E.Derksen, gezondheidszorgpsycholoog (thans: Novadic, Netwerk voor Verslavingszorg, locatie Rosmalen); dr.A.J.A.Kaasenbrood, psychiater.

(a.kaasenbrood@degelderseroos.nl).

Contact dr.A.J.A.Kaasenbrood (a.kaasenbrood@degelderseroos.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties