Diagnostiek van coeliakie bij kinderen; richtlijnen van kindergastro-enterologen

Klinische praktijk
M.L. Mearin
C.M.F. Kneepkens
R.H.J. Houwen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:451-5
Abstract

Samenvatting

- Voor het stellen van de diagnose ‘coeliakie’ bij kinderen en voor het instellen van een glutenvrij dieet moeten duidelijke histologische veranderingen in het dunnedarmbiopt zijn gevonden. Serologisch onderzoek (antilichamen tegen endomysium en gliadine) heeft slechts oriënterende waarde.

- Bij sterk klinisch vermoeden van coeliakie wordt een dunnedarmbiopsie verricht, ongeacht de uitslag van het serologisch onderzoek. Bij minder uitgesproken verdenking wordt serologisch onderzoek afgewacht; een afwijkende uitslag vereist histologisch onderzoek. Het aantal biopsieën dat moet worden verricht, is veranderd.

- Bij een kind jonger dan 2 jaar met bij coeliakie passende klachten en histologische afwijkingen staat coeliakie vast als de klachten verdwijnen tijdens glutenvrij dieet, het dunnedarmbiopt onder glutenvrij dieet sterk verbeterd is en glutenbelasting opnieuw tot histologische afwijkingen leidt.

- Bij een kind ouder dan 2 jaar met bij coeliakie passende klachten en serologische en histologische afwijkingen staat coeliakie vast als tijdens glutenvrij dieet de klachten verdwijnen en de serologische uitslagen sterk verbeteren.

- Bij familiescreening naar coeliakie, bij met coeliakie samenhangende ziekten en bij patiënten met het syndroom van Down staat de diagnose vast als aanvankelijk sprake was van serologische afwijkingen en duidelijke histologische veranderingen, terwijl tijdens glutenvrij dieet de eventuele klachten verdwijnen en zowel het serologische als het histologische beeld sterk verbetert.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Mw.dr.M.L.Mearin, kinderarts/gastro-enteroloog.

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Kindergeneeskunde, Amsterdam.

Dr.C.M.F.Kneepkens, kinderarts/gastro-enteroloog.

Universiteitskliniek Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Utrecht.

Dr.R.H.J.Houwen, kinderarts/gastro-enteroloog.

Contact mw.dr.M.L.Mearin

Verantwoording

Namens de Sectie Kindergastro-enterologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De samenstelling van de voorbereidingsgroep wordt aan het einde van het artikel gegeven.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties