Richtlijn ‘Coeliakie en dermatitis herpetiformis’

Klinische praktijk
Wouter P. Nieuwenhuis
C.M. (Frank) Kneepkens
Roderick H.J. Houwen
Hans J.A. de Beer
Chris J. Mulder
M. Luisa Mearin
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1904
Abstract

Samenvatting

  • In de CBO-richtlijn ‘Coeliakie en dermatitis herpetiformis’ staan aanwijzingen voor opsporing en behandeling van coeliakie.

  • De prevalentie van coeliakie is hoog: 0,5-1,3%.

  • Coeliakie kent een breed spectrum van symptomen, vaak ook buiten de gastro-intestinale tractus.

  • Familieleden van patiënten, mensen met auto-immuunziekten, microscopische colitis, IgA-deficiëntie en de syndromen van Down, Turner en Williams hebben een verhoogd risico op coeliakie.

  • Opsporing wordt gedaan door bepaling van IgA-antilichamen tegen weefseltransglutaminase en endomysium.

  • Alleen bij kinderen jonger dan 2 jaar wordt geadviseerd ook IgA-antilichamen tegen gliadine te testen.

  • Afwezigheid van HLA-DQ2 en -DQ8 maakt de aanwezigheid van coeliakie zeer onwaarschijnlijk.

  • De diagnose moet bevestigd worden met dunnedarmbiopten.

  • Eenmalig biopteren onder gluteninname is voldoende voor de diagnose bij alle leeftijden.

  • Na de diagnose is verwijzing naar een diëtist nodig. Verder wordt jaarlijkse follow-up bij een kinderarts met maag-darm-leverspecialisatie, maag-darm-leverarts of internist aangeraden.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Leiden.

W.P. Nieuwenhuis, student-assistent kindermaag-darm-leverziekten en dr. M.L. Mearin, kinderarts maag-darm-leverziekten.

VU medisch centrum, Amsterdam.

Afd Kindergeneeskunde: dr. C.M. Kneepkens, kinderarts maag-darm-leverziekten.

Afd. Interne Geneeskunde: prof.dr. C.J. Mulder, maag-darm-leverarts.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Kindergeneeskunde, Utrecht.

Dr. R.H.J. Houwen, kinderarts maag-darm-leverziekten.

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, Utrecht.

Dr.ir. H.J.A. de Beer, richtlijnmethodoloog.

Contact W.P. Nieuwenhuis (wpnieuwenhuis@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 14 april 2010

Coeliakie: emancipatie van een kinderziekte
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties