Een veranderend klinisch spectrum

Coeliakie op de kinderleeftijd

Klinische praktijk
Michael W. van Kalleveen
Tim de Meij
Frans B. Plötz
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3059
Abstract

Dames en Heren,

De klinische presentatie van coeliakie bij kinderen is de afgelopen decennia sterk veranderd. Coeliakie komt bij kinderen tegenwoordig vaker tot uiting op latere leeftijd, met klinische symptomen die nog niet zo lang geleden als atypisch werden beschouwd.1,2 Ook is de incidentie van de diagnose ‘coeliakie’ in de laatste decennia fors toegenomen. Bij de diagnostiek van coeliakie spelen serologisch onderzoek – met name gericht op IgA-antilichamen tegen glutaminase type 2 (TG2A) en endomysium (EmA) – en histologisch onderzoek van dunnedarmbiopten een centrale rol. Aan de hand van de ziektegeschiedenissen van drie kinderen illustreren wij de verschuivende klinische presentatie van coeliakie bij kinderen en de consequenties daarvan voor de diagnostiek.

Patiënt A, een 5-jarig meisje, werd verwezen naar onze polikliniek voor evaluatie van achterblijvende lengtegroei. Zij was geboren na een ongecompliceerde, voldragen zwangerschap met een geboortegewicht van 3440 g. Op de leeftijd van 6 maanden waren gluten geïntroduceerd. Vanwege een afbuigende lengtegroeicurve, weliswaar zonder klachten, was er op 2-jarige leeftijd elders al uitgebreid aanvullend onderzoek verricht; de uitslag van serologisch onderzoek (TG2A en EmA) was toen negatief. Sindsdien was haar lengtegroei verder achtergebleven.

Bij ons op de polikliniek gaven de ouders aan dat patiënte regelmatig buikpijn had en snel vermoeid was. Haar ontlastingspatroon was sinds enkele maanden veranderd; zij had nu meerdere keren per dag dunne ontlasting. De anamnese bood geen aanknopingspunten voor de afbuigende lengtegroei. Bij lichamelijk onderzoek werd een tenger, niet-ziek meisje gezien, zonder dysmorfe kenmerken. Haar lengte was 98,8 cm (3 SD onder de gemiddelde lengte voor haar leeftijd) en haar gewicht 14,2 kg (-2,6 SD). Volgens…

Auteursinformatie

Noordwest Ziekenhuisgroep, afd. Interne Geneeskunde, Alkmaar: drs. M.W. van Kalleveen, arts-assistent interne geneeskunde. Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Kinder-maag-darm-leverziekten: dr. T. de Meij, kinderarts maag-darm-leverziekten. Tergooi ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Blaricum: dr. F.B. Plötz, kinderarts.

Contact M.W. van Kalleveen (mw.van.kalleveen@nwz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. Frank Kneepkens (kinderarts maag-darm-leverziekten) voorzag het manuscript van inhoudelijk commentaar.

Auteur Belangenverstrengeling
Michael W. van Kalleveen ICMJE-formulier
Tim de Meij ICMJE-formulier
Frans B. Plötz ICMJE-formulier
Michael van Kalleveen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties