Diagnostiek en behandeling van het slokdarmcarcinoom in Nederland: veel variatie in de tweede lijn

Onderzoek
M.Y.V. Homs
E.W. Steyerberg
H.W. Tilanus
A. van der Gaast
E.J. Kuipers
P.D. Siersema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2128-33
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventariseren van diagnostiek en behandeling van het slokdarmcarcinoom door specialisten in de tweede lijn.

Opzet

Enquête.

Methode

Een vragenlijst werd gestuurd naar alle chirurgen en internisten met aandachtsgebied gastro-enterologie en naar maag-darm-lever(MDL-)artsen. Naast een aantal algemene vragen werden 6 hypothetische voorbeeldpatiënten gepresenteerd gericht op klinische voorkeuren voor diagnostiek en behandeling, in het bijzonder chirurgie, van het slokdarmcarcinoom.

Resultaten

De respons was 64 (426/667); 336 vragenlijsten waren relevant voor het onderzoek. Bijna 90 van de specialisten gaf aan minder dan 20 patiënten per jaar te behandelen, meestal in het eigen ziekenhuis. CT was de meest gebruikte procedure voor nadere diagnostiek van het slokdarmcarcinoom, terwijl endoscopische ultrasonografie minder frequent werd gebruikt (42 gebruikte dit bij minder dan de helft van de patiënten). Factoren die de keuze voor wel of geen operatie beïnvloedden, waren metastasen, lokale tumordoorgroei, slechte algehele conditie en een hoge leeftijd met respectievelijk 8, 22, 20 en 53 van de specialisten die voor chirurgie kozen ondanks aanwezigheid van één van deze factoren, vergeleken met 99 wanneer geen van deze factoren aanwezig was. Chirurgen kozen vaker voor een operatie dan internisten en MDL-artsen. Stentplaatsing was de meest gebruikte vorm van palliatie om passageklachten te verbeteren.

Conclusie

Er was een grote variatie in de diagnostiek en behandeling van patiënten met een slokdarmcarcinoom. Dit bevestigt het belang van richtlijnontwikkeling, waarbij rekening gehouden moet worden met specifieke patiënt- en tumorkenmerken.

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: mw.ir.M.Y.V.Homs, voedingskundige/onderzoeker; prof.dr.E.J.Kuipers en dr.P.D.Siersema, maag-darm-leverartsen.

Afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg en Klinische Besliskunde: dr.E.W.Steyerberg, klinisch besliskundige.

Afd. Heelkunde: prof.dr.H.W.Tilanus, chirurg.

Afd. Interne Oncologie: dr.A.van der Gaast, internist-oncoloog.

Contact mw.ir.M.Y.V.Homs (m.homs@erasmusmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties