Palliatieve behandeling voor slokdarmkanker met passageklachten: gunstiger uitkomsten van eenmalige inwendige brachytherapie dan van plaatsing van een zelfexpanderende stent; multicentrisch, gerandomiseerd onderzoek

Onderzoek
M.Y.V. Homs
E.W. Steyerberg
W.M.H. Eijkenboom
H.W. Tilanus
L.J.A. Stalpers
J.F.W.M. Bartelsman
J.J.B. van Lanschot
H.K. Wijrdeman
C.J.J. Mulder
J.G. Reinders
H. Boot
B.M.P. Aleman
E.J. Kuipers
P.D. Siersema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2800-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Vergelijking van de resultaten van eenmalige inwendige bestraling (brachytherapie) en plaatsing van een zelfexpanderende stent voor de palliatieve behandeling van passageklachten ten gevolge van slokdarmkanker.

Opzet

Gerandomiseerd onderzoek.

Methode

In de periode december 1999-juni 2002 werden 209 patiënten met passageklachten ten gevolge van een inoperabel slokdarmcarcinoom gerandomiseerd voor stentplaatsing (Ultraflex-stent; n = 108) of eenmalige brachytherapie met een dosis 12 Gy. De primaire uitkomst van het onderzoek was de vermindering van voedselpassageklachten, secundaire uitkomsten waren complicaties, kwaliteit van leven, hernieuwde passageklachten en kosten. De follow-up bestond uit huisbezoeken door een gespecialiseerde verpleegkundige.

Resultaten

Na stentplaatsing trad er een snellere verbetering van passageklachten op, maar deze verbetering was over de gehele periode beter na brachytherapie. Het totale aantal complicaties was hoger in de stentgroep dan in de brachytherapiegroep: 36/108 (33) versus 21/101 (21), p = 0,02, voornamelijk door meer bloedingen in de stentgroep (14 versus 5; p = 0,05). Het aantal persisterende of hernieuwde passageklachten was gelijk in beide groepen, evenals de mediane overleving (p > 0,20). De kwaliteit van leven was op de lange termijn beter in de brachytherapiegroep. De totale kosten waren gelijk voor beide behandelingen: voor de stentbehandeling € 8215,– versus voor de brachytherapie € 8135,–.

Conclusie

Brachytherapie gaf een effectievere vermindering van de passageklachten vergeleken met stentplaatsing en er traden tevens minder complicaties op. Brachytherapie wordt daarom geadviseerd als voorkeursbehandeling voor de palliatie van passageklachten ten gevolge van slokdarmkanker.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:2800-6

Auteursinformatie

Erasmus MC, locatie Dijkzigt, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: mw.dr.ir.M.Y.V.Homs, onderzoeker; hr.prof.dr.E.J.Kuipers en hr.dr.P.D.Siersema, maag-darm-leverartsen.

Afd. Klinische Besliskunde: hr.dr.E.W.Steyerberg, klinisch besliskundige.

Afd. Radiotherapie: mw.dr.W.M.H.Eijkenboom, radiotherapeut.

Afd. Heelkunde: hr.prof.dr.H.W.Tilanus, chirurg.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Afd. Radiotherapie: hr.dr.L.J.A.Stalpers, radiotherapeut.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: hr.J.F.W.M.Bartelsman, maag-darm-leverarts.

Afd. Heelkunde: hr.prof.dr.J.J.B.van Lanschot, chirurg.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Radiotherapie, Utrecht.

Hr.H.K.Wijrdeman, radiotherapeut.

Ziekenhuis Rijnstate, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Arnhem.

Hr.prof.dr.C.J.J.Mulder, maag-darm-leverarts.

Arnhems Radiotherapeutisch Instituut, Arnhem.

Mw.J.G.Reinders, radiotherapeut.

Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: hr.dr.H.Boot, maag-darm-leverarts.

Afd. Radiotherapie: mw.B.M.P.Aleman, radiotherapeut.

Contact hr.dr.P.D.Siersema (p.siersema@erasmusmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties