Diagnostiek en behandeling van het korsakovsyndroom

Stand van zaken
08-08-2019
Sanne J. van Rhijn, Iris Zijlstra en Haike E. van Stralen
Aanvaard op 19-06-2019.
Gepubliceerd op 08-08-2019.
In print verschenen in week 32 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3856