Diagnose in beeld (400). Een vrouw met een gladde tong

Wat is de diagnose?
P. van der Harst
K. Hoogenberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2787
Abstract

Casus

Een 49-jarige vrouw kwam op de afdeling Spoedeisende Hulp vanwege ongewoon hevige kortademigheid na een fietstocht. Zij had een blanco medische voorgeschiedenis. Wel had zij al langer vermoeidheidsklachten. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een vrouw met een bleke huidskleur en een opvallende tong: deze was uitgesproken glad, zonder zichtbare papillae, en had een glanzend rode kleur (figuur a). Het laboratoriumonderzoek toonde een macrocytaire anemie (Hb: 2,6 mmol/l; ‘mean corpuscular volume’ (MCV): 120 fl) en hypersegmentatie van neutrofiele granulocyten; bij een latere bepaling bleek een vitamine B12-spiegel niet aantoonbaar. Een positieve uitslag voor antistoffen tegen pariëtale…

Auteursinformatie

Martini Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Postbus 30.033, 9700 RM Groningen.

Hr.dr.P.van der Harst, arts in opleiding tot cardioloog; hr.dr.K.Hoogenberg, internist.

Contact hr.dr.K.Hoogenberg (k.hoogenberg@mzh.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties