Anemie bij adoptiekinderen, niet altijd ijzergebrek
Open

Klinische les
24-06-2006
N.G.P. Veneman, H.J. Waalkens en R.Y.J. Tamminga

Dames en Heren,

In 2004 werden er 1307 buitenlandse kinderen geadopteerd in Nederland (www.justitie.nl). De meeste adoptiekinderen worden binnen twee weken na aankomst in Nederland gescreend door een kinderarts volgens een daartoe opgesteld adoptieprotocol.1 Bij deze screening heeft 15 van deze kinderen een hemoglobine(Hb-)concentratie lager dan 6,5 mmol/l. Meestal wordt dit geduid als ijzergebreksanemie, in de helft van de gevallen blijkt dit ook zo te zijn.2 Andere vormen van anemie worden echter ook gezien, zoals hemoglobinopathieën en erytrocytaire membraanafwijkingen. Wij willen aan de hand van vier casussen benadrukken dat anemie bij adoptiekinderen niet altijd berust op ijzergebrek en dat aanvullende diagnostiek nodig kan zijn.

Patiënt A is een 14 maanden oud geadopteerd meisje, afkomstig uit China en met een blanco voorgeschiedenis. Vier weken na aankomst in Nederland zagen wij een gezond ogend meisje: gewicht: 8,9 kg (+1 SD voor gewicht naar lengte); lengte: 71,5 cm (–2,5 ...