Diagnose in beeld (264). Een man met malaise en een ingevallen bovenbuik

Wat is de diagnose?
P. van den Hombergh
H. Veeken
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:489
Abstract
Download PDF

Casus

Op de polikliniek van een ruraal ziekenhuis in Kenia presenteerde zich een volwassen man wegens afvallen, braken en malaise. Bij onderzoek was de patiënt cachectisch en had hij een duidelijk ingevallen bovenbuik (figuur a). Op deze foto zit de patiënt, achter steunend op de ellebogen, half rechtop op de onderzoeksbank. Als hij zou liggen, zou hij braken. De ingevallen buik, geaccentueerd door de cachexie, werd veroorzaakt door een hoge obstructie in het maag-darmkanaal. Door de geconsulteerde chirurg van de Flying Doctors werd dit verschijnsel ‘abdomen en cave’ (Frans voor ‘ingevallen buik’) genoemd; het is kenmerkend voor hoge obstructie in het darmkanaal. De bariumfoto van de maag (zie figuur b) bevestigde de obstructie van de maagingang: de bariumpap stagneerde halverwege de oesofagus, waarschijnlijk door een lager gelegen tumor. Hoewel de term ‘abdomen en cave’ plastisch en instructief is, blijkt hij niet terug te vinden in de literatuur. In het vervolggesprek werd pas duidelijk dat de patiënt al in 5 ziekenhuizen hulp had gezocht. Daar had men hem, na het stellen van de waarschijnlijkheidsdiagnose ‘oesofaguscarcinoom’, verder niet kunnen helpen. Bij zijn huidige bezoek had hij de voorgaande ziekenhuisbezoeken niet gemeld, in de hoop op een gunstiger afloop. Met de huisartsgeneeskundige kernvraag ‘Waarom komt deze patiënt nú, met déze klacht, bij mij?’ hadden de patiënt een (dure) röntgenfoto, ongemak en valse hoop kunnen worden bespaard.

Diagnose

Ingevallen abdomen door oesofagusobstructie.

Auteursinformatie

Hr.dr.P.van den Hombergh, huisarts n.p., Kolhornseweg 67, 1213 RS Hilversum.

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam.

Hr.dr.H.Veeken, huisarts en uitvoerend hoofdredacteur.

Contact hr.dr.P.van den Hombergh (p.hombergh@chello.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties