Diagnose in beeld (301). Een man met een uitstekend stuk scheenbeen

Wat is de diagnose?
P. van den Hombergh
H. Veeken
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2598
Abstract
Download PDF

Casus

Een 55-jarige man werd gezien op de polikliniek van een ruraal ziekenhuis in Afrika. Hij had al jaren last van een pussende wond op het rechter scheenbeen. Geleidelijk was er een verharding opgetreden en uiteindelijk was er duidelijk bot van buitenaf waarneembaar (figuur a). Op de röntgenfoto waren een groot sekwester en osteomyelitis te zien (zie figuur b). Het sekwester was voor twee derde gelegen in een nieuwgevormd kapsel van beenweefsel, een zogenaamde ‘Totenlade’. Het andere deel van het sekwester perforeerde de huid. Het sekwester zat stevig vast, maar kon in stukken verwijderd worden. Na een sepsis ontstaat osteomyelitis vaak op meerdere plaatsen. Als de patiënt de infectie overleeft, kan na maanden tot jaren sekwestratie van een afgestorven botdeel optreden. Het necrotische fragment wordt geïsoleerd en afgekapseld van het gezonde bot. Dikwijls gaat dit in een later stadium gepaard met fisteling naar de oppervlakte en wordt langs die weg steeds opnieuw pus geproduceerd. Genezing treedt pas op na verwijdering van het sekwester en sanering van het geïnfecteerde gebied. Antibiotica zijn hierbij vaak langdurig nodig, maar in rurale tropische omstandigheden blijft geduld om de genezing per secundam af te wachten de belangrijkste troef. Schoonhouden van het defect is daarbij wel gewenst. Patiënt had het been gewoon kunnen belasten, want de Totenlade had voldoende steun geboden. Het oude adagium ‘eens osteomyelitis, altijd osteomyelitis’ gaat zeker in de tropen nog steeds op – de infectie is moeilijk helemaal te bedwingen.

Diagnose

Osteomyelitis van de tibia met een botsekwester dat de huid perforeert.

Auteursinformatie

Hr.dr.P.van den Hombergh, huisarts n.p., Kolhornseweg 67, 1213 RS Hilversum.

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam.

Hr.dr.H.Veeken, huisarts en uitvoerend hoofdredacteur.

Contact hr.dr.P.van den Hombergh (p.hombergh@chello.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties