Diagnose in beeld (186). Een man met pijn linksboven in de buik
Open

Diagnose in beeld
28-04-2004
R.A. de Roo, A.C. van Breda Vriesman en P. Steenvoorde

Casus.

Een 54-jarige man werd door de huisarts naar de afdeling Spoedeisende Hulp verwezen, met sinds één dag bestaande pijn linksboven in de buik. Hij was misselijk en had anorexie. De defecatie en mictie waren ongestoord en ook de verdere anamnese bevatte geen bijzonderheden. Bij lichamelijk onderzoek werd een matig zieke man gezien met een lichaamstemperatuur van 39,5°C. Hij gaf drukpijn aan in het linker bovenkwadrant van het abdomen, zonder duidelijke peritoneale prikkeling. De biochemische ontstekingsparameters waren verhoogd, met een concentratie C-reactieve proteïne van 99 mg/l (normaal: < 10) en een leukocytengetal van 17 × 109/l (normaal: < 10). Een thoraxröntgenfoto liet geen bijzonderheden zien. Omdat er een diverticulitis van het colon werd vermoed, werd aanvullend echografisch onderzoek verricht. Hierbij werd linksboven in de buik, op de plaats van de klachten, ontstoken vetweefsel gevonden met centraal daarin een tubulaire structuur waarvan de aard onduidelijk was. CT toonde dat dit een opgezette, ontstoken appendix was en dat het coecum en colon ascendens zich links in de bovenbuik bevonden (figuur). Er werd een mediane laparotomie verricht, waarbij de malrotatie werd bevestigd; de flegmoneus ontstoken appendix werd verwijderd. Na de operatie deden zich geen complicaties voor en de patiënt werd in een goede conditie ontslagen uit het ziekenhuis.

Diagnose.

Linkszijdige appendicitis acuta met malrotatie van het colon.