Diagnose in beeld (133). Een man met schizofrenie en anemie

Wat is de diagnose?
J.M. van der Klooster
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:657
Abstract

Casus

Een 25-jarige man werd opgenomen wegens buikpijn, misselijkheid, braken, gewichtsverlies, geelzucht en anemie. Zijn voorgeschiedenis vermeldde schizofrenie. Laboratoriumonderzoek gaf als uitslagen (referentiewaarden tussen haakjes): Hb: 4,7 mmol/l (8,6-10,5); ‘mean corpuscular volume’ (MCV): 80 fl (80-101); bilirubine: 75 ?mol/l (figuur). De symptomen en bevindingen berustten op een ernstige loodintoxicatie (Pb: 5,7 ?mol/l (0,06-0,60)). De looduitscheiding in 24-uursurine bedroeg 1,1 ?mol/l (

Diagnose

Loodintoxicatie.

Auteursinformatie

Ikazia Ziekenhuis, afd. Intensive Care, Rotterdam.

J.M.van der Klooster, internist-intensivist.

Contact J.M.van der Klooster, Voordijk 408, 2993 BC Barendrecht (jmvanderklooster@planet.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties