Prevalentie en medicamenteuze behandeling

Diabetes type 2 én een hoog risico op hart- en vaatziekten

Suikerklontjes om een hart gelegd
Erik H. Serné
Jetty A. Overbeek
Jan Palmen
Hilda J.I. de Jong
Coen D.A. Stehouwer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7569
Abstract

De herziene richtlijn ‘Diabetes mellitus type 2’ van de Nederlandse Internisten Vereniging en het NHG geeft een nieuw medicamenteus stappenplan voor deze patiënten.1 Naar aanleiding van deze herziening deden wij onderzoek om inzicht te krijgen in de prevalentie en medicamenteuze behandeling van mensen met diabetes mellitus type 2 (DM2) en een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten (HVZ).

Methode

Wij gebruikten het PHARMO-datanetwerk om een representatieve DM2-populatie in de eerste lijn te selecteren voor een beschrijvend dwarsdoorsnede-onderzoek. Dit datanetwerk is representatief voor de Nederlandse bevolking als het gaat om demografische kenmerken en diagnoses in de eerstelijnszorg en het bevat gedetailleerde medicatiegegevens.2 Een zeer hoog risico op HVZ werd gedefinieerd als: (a) eerder doorgemaakte HVZ, (b) chronische nierschade met daardoor een zeer hoog cardiovasculair risico, en/of (c) hartfalen.

Resultaten

De prevalente van DM2 was 6,8%. Van de 64.224 mensen met DM2 voldeden 25.901 (40,3%) aan één of meer…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam: dr. E.H. Serné, internist. PHARMO Institute for Drug Outcomes Research, Utrecht: dr. J.A. Overbeek, onderzoeker; dr. H.J.I. de Jong, senior onderzoeker. Aarveld Medisch Centrum, Heerlen: drs. J. Palmen, huisarts. Maastricht UMC+, afd. Interne Geneeskunde, Maastricht: prof.dr. C.D.A. Stehouwer, internist.

Contact E.H. Serné (e.serne@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Erik H. Serné ICMJE-formulier
Jetty A. Overbeek ICMJE-formulier
Jan Palmen ICMJE-formulier
Hilda J.I. de Jong ICMJE-formulier
Coen D.A. Stehouwer ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Ook interessant

Reacties