Welke glucoseverlager volgt na metformine?

Patiënten met type 2-diabetes en een laag cardiovasculair risico

Illustratie van een zandloper
Erik H. Serné
Jonne J. Sikkens
Richard G. IJzerman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7568
Abstract

Metformine is de eerste stap bij de behandeling van patiënten met type 2-diabetes bij wie het risico op hart- en vaatziekten niet ‘zeer hoog’ is, aldus de NHG-standaard ‘Diabetes mellitus type 2 (2021)’. De tweede stap is een sulfonylureumderivaat, maar is deze glucoseverlager wel de beste keus?

Door de vergrijzing en de toenemende prevalentie van obesitas stijgt het aantal patiënten met type 2-diabetes (DM2) nog altijd gestaag. De preventie en behandeling van DM2 blijft daarom vooralsnog aan de orde van de dag. Op het vlak van de behandeling van DM2 hebben we grote stappen vooruit gezet. De behandeling is gericht op het voorkómen van complicaties op de lange termijn, zoals microvasculaire complicaties en hart- en vaatziekten, verantwoordelijk voor de grootste ziektelast, de meeste sterfgevallen en de hoogste kosten.1,2 Een multifactoriële aanpak met strikte glucoseverlaging en de behandeling van cardiovasculaire risicofactoren is hierbij effectief gebleken.1 Voor patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten wegens eerder aangetoonde hart- of vaatziekte of chronische nierschade is daar recentelijk een behandelingsmodaliteit aan toegevoegd, namelijk de preferentiële inzet van twee nieuwe klassen glucoseverlagende geneesmiddelen: SGLT2-remmers en GLP1-receptoragonisten. Feitelijk is dit een vorm van secundaire preventie.3 Voor patiënten…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, Amsterdam: dr. Erik H. Serné, internist; dr. Jonne J. Sikkens, internist; dr. Richard G. IJzerman, internist.

Contact E.H. Serné (e.serne@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Erik H. Serné ICMJE-formulier
Jonne J. Sikkens ICMJE-formulier
Richard G. IJzerman ICMJE-formulier
Vergelijkend effectiviteitsonderzoek bij type 2-diabetes
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties