Belangrijke wijziging van behandelrichtlijn ‘Diabetes mellitus type 2’

Nieuw stappenplan voor medicatie bij zeer-hoogrisicopatiënten
Nieuwe diabetesrichtlijn
Erik H. Serné
Richard G. IJzerman
J.M. ( Anne-Margreeth) Krijger-Dijkema
Koert N.J. Burger
H.E. (Bertien) Hart
Erwin P. Klein Woolthuis
Paul G.H. Janssen
Tjerk Wiersma
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6489
Abstract

Samenvatting

Volgens recent onderzoek hebben twee klassen glucoseverlagende geneesmiddelen (SGLT2-remmers en GLP1-receptoragonisten) cardiovasculaire en renale voordelen. Deze resultaten hebben het Nederlands Huisarts Genootschap en de Nederlandse Internisten Vereniging ertoe aangezet om het behandelalgoritme bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) en een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten te actualiseren.

SGLT2-remmers of GLP1-receptoragonisten wordt nu aanbevolen bij 3 groepen patiënten: (a) DM2 met aangetoonde hart- of vaatziekte; (b) DM2 met chronische nierziekte en een matig tot hoog risico op hart- en vaatziekte; (c) DM2 met hartfalen en een verminderde ejectiefractie.

De behandelalgoritmen voor geneesmiddelnaïeve patiënten en patiënten die al met geneesmiddelen behandeld worden, verschillen van elkaar. In beide groepen wordt het gebruik van een SGLT2-remmer aanbevolen als eerste stap.

Als de HbA1c-waarde boven de individuele streefwaarde ligt, zal metformine worden toegevoegd bij geneesmiddelnaïeve patiënten, terwijl GLP1-receptorantagonisten kunnen worden overwogen bij patiënten die al met geneesmiddelen behandeld worden. GLP1- receptorantagonisten kunnen ook worden overwogen wanneer SGLT2-remmers gecontra-indiceerd zijn.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam: dr. E.H. Serné en dr. R.G. IJzerman, internisten. Leiden: drs. J.M. Krijger-Dijkema, openbaar apotheker. Kennisinstituut van Medisch Specialisten, Utrecht: dr. K.N.J. Burger, senior adviseur. Diabetes Huisartsen Advies Groep, Utrecht: dr. H.E. Hart, dr. E.P. Klein Woolthuis en dr. P.G.H. Janssen, huisartsen. Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling, Utrecht: T. Wiersma, huisarts.

Contact E.H. Serné (e.serne@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: De behandelrichtlijn is ontwikkeld met financiële ondersteuning van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Erik H. Serné ICMJE-formulier
Richard G. IJzerman ICMJE-formulier
J.M. ( Anne-Margreeth) Krijger-Dijkema Niet beschikbaar
Koert N.J. Burger ICMJE-formulier
H.E. (Bertien) Hart ICMJE-formulier
Erwin P. Klein Woolthuis ICMJE-formulier
Paul G.H. Janssen ICMJE-formulier
Tjerk Wiersma ICMJE-formulier
Nieuwe diabetesrichtlijn is een grote stap voorwaarts

Gerelateerde artikelen

Reacties