Nieuw stappenplan voor medicatie bij zeer-hoogrisicopatiënten

Belangrijke wijziging van behandelrichtlijn ‘Diabetes mellitus type 2’

Nieuwe diabetesrichtlijn
Erik H. Serné
Richard G. IJzerman
J.M. ( Anne-Margreeth) Krijger-Dijkema
Koert N.J. Burger
H.E. (Bertien) Hart
Erwin P. Klein Woolthuis
Paul G.H. Janssen
Tjerk Wiersma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6489
Abstract

Samenvatting

  • Volgens recent onderzoek hebben twee klassen glucoseverlagende geneesmiddelen (SGLT2-remmers en GLP1-receptoragonisten) cardiovasculaire en renale voordelen. Deze resultaten hebben het Nederlands Huisarts Genootschap en de Nederlandse Internisten Vereniging ertoe aangezet om het behandelalgoritme bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) en een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten te actualiseren.
  • SGLT2-remmers of GLP1-receptoragonisten wordt nu aanbevolen bij 3 groepen patiënten: (a) DM2 met aangetoonde hart- of vaatziekte; (b) DM2 met chronische nierziekte en een matig tot hoog risico op hart- en vaatziekte; (c) DM2 met hartfalen en een verminderde ejectiefractie.
  • De behandelalgoritmen voor geneesmiddelnaïeve patiënten en patiënten die al met geneesmiddelen behandeld worden, verschillen van elkaar. In beide groepen wordt het gebruik van een SGLT2-remmer aanbevolen als eerste stap.
  • Als de HbA1c-waarde boven de individuele streefwaarde ligt, zal metformine worden toegevoegd bij geneesmiddelnaïeve patiënten, terwijl GLP1-receptoragonisten kunnen worden overwogen bij patiënten die al met geneesmiddelen behandeld worden. GLP1- receptoragonisten kunnen ook worden overwogen wanneer SGLT2-remmers gecontra-indiceerd zijn.
Auteursinformatie

Amsterdam UMC, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam: dr. E.H. Serné en dr. R.G. IJzerman, internisten. Leiden: drs. J.M. Krijger-Dijkema, openbaar apotheker. Kennisinstituut van Medisch Specialisten, Utrecht: dr. K.N.J. Burger, senior adviseur. Diabetes Huisartsen Advies Groep, Utrecht: dr. H.E. Hart, dr. E.P. Klein Woolthuis en dr. P.G.H. Janssen, huisartsen. Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling, Utrecht: T. Wiersma, huisarts.

Contact E.H. Serné (e.serne@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: De behandelrichtlijn is ontwikkeld met financiële ondersteuning van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Erik H. Serné ICMJE-formulier
Richard G. IJzerman ICMJE-formulier
J.M. ( Anne-Margreeth) Krijger-Dijkema Niet beschikbaar
Koert N.J. Burger ICMJE-formulier
H.E. (Bertien) Hart ICMJE-formulier
Erwin P. Klein Woolthuis ICMJE-formulier
Paul G.H. Janssen ICMJE-formulier
Tjerk Wiersma ICMJE-formulier
Nieuwe diabetesrichtlijn is een grote stap voorwaarts
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties