Nieuwe diabetesrichtlijn is een grote stap voorwaarts

Nieuwe diabetesrichtlijn
Erna van Balen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6475

Niet meer standaard metformine voor mensen met diabetes mellitus type 2 en een hoog risico op complicaties, maar meteen beginnen met een SGLT2-remmer. ‘Dit is een vernieuwing die we in geen 20 jaar gezien hebben.’

De eerste en de tweede lijn hadden altijd ieder hun eigen richtlijnen, maar bij de herziening van de richtlijn voor diabetes mellitus type 2 werkten huisartsen en internisten samen aan een richtlijn die voor zowel de eerste als de tweede lijn bestemd is. ‘Uniek,’ noemen internist Erik Serné (Amsterdam UMC) en Tjerk Wiersma (NHG) de nieuwe richtlijn die op 1 november uitkwam, ‘zowel qua proces als qua inhoud.’ Voor het NTvG vertellen deze leden van de richtlijnwerkgroep over hun ervaringen.

Wat is er nieuw in deze richtlijn?

Wiersma: ‘In de oude behandelrichtlijn stond een stappenplan voor patiënten met diabetes type…

Auteursinformatie

Erna van Balen is nieuwsredacteur bij het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Belangrijke wijziging van behandelrichtlijn ‘Diabetes mellitus type 2’
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Journalistiek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties