Dermatoloog anno 2013 nog altijd dermato-venereoloog?

Opinie
Guus R.R. Kuiters
Gijs J.H.M. Ruijs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5716
Abstract

De vraag van dit artikel is concreet: is er nog genoeg reden voor het voeren van het predicaat ‘venereoloog’ door de dermatoloog? Indien kwantiteit van de geleverde zorg de belangrijkste voorwaarde voor de kwalificatie ‘venereoloog’ zou zijn, dan zou het antwoord op de titelvraag ongetwijfeld ‘nee’ moeten zijn. Toch is er alle reden om de venereologie onder te blijven brengen bij de dermatologie.

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) vormen in de geneeskunde van oudsher een spraakmakende groep van ziektebeelden met grote sociale implicaties. Deze aandoeningen zijn door de eeuwen heen nauw verweven geweest met prostitutie en werden in het begin van de 19e eeuw als een serieuze bedreiging van de volksgezondheid beschouwd. In 1811 werd de Code Pénal ingevoerd, een aan de Franse wetgeving ontleend stelsel van reglementering van prostitutie en geslachtsziektebestrijding, en begon de bemoeienis van tal van opvolgende (semi)overheidsinstanties.1 Afgezien van de stigmatiserende uiterlijke kenmerken was vooral syfilis…

Auteursinformatie

Isala Klinieken, Zwolle.

Afd. Dermatologie: drs. G.R.R. Kuiters, dermatoloog.

Laboratorium voor Microbiologie en Infectieziekten: dr. G.J.H.M. Ruijs, arts-microbioloog.

Contact drs. G.R.R. Kuiters, (g.r.r.kuiters@isala.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 24 oktober 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Guus R.R. Kuiters ICMJE-formulier
Gijs J.H.M. Ruijs ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties