Dementiepoli niet goedkoper dan huisarts

Dementiepoli niet goedkoper dan huisarts
Hans van Maanen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:C2001

artikel

Een geheugenpolikliniek voor patiënten met beginnende dementie is niet kosteneffectiever dan reguliere huisartsenzorg, in ieder geval niet in het eerste jaar na diagnose. Dit blijkt uit gerandomiseerd onderzoek onder leiding van Else Meeuwsen en Marcel Olde Rikkert van de Radboud Universiteit Nijmegen (PLoS One. 2013;8:e79797). Eerder al toonden dezelfde onderzoekers aan dat de klinieken niet evident effectiever zijn wat betreft behandeling en begeleiding van patiënten met dementie (NTvG. 2013;157:A6356), nu laten zij zien dat ze ook niet goedkoper zijn.

Een belangrijk verschil in behandeling tussen poliklinieken en huisartsen in Nederland is dat poliklinieken volgens de CBO-richtlijn werken en symptomatische dementiemedicatie (acetylcholinesteraseremmers en memantine) voorschrijven, terwijl huisartsen de NHG-standaard hanteren waarin voor deze middelen geen plaats is. In het onderzoek werden 175 patiënten bij wie beginnende dementie was vastgesteld gerandomiseerd naar hetzij een polikliniek hetzij reguliere zorg. Ook eventuele mantelzorgers werden in het onderzoek betrokken.

De poliklinieken werkten net iets goedkoper (gemiddeld € 1024; 95%-BI: -7723-5674), maar de kwaliteit van leven in het jaar follow-up scoorde iets hoger in de huisartsengroep: 0,025 (95%-BI: -0,114-0,064).

‘Deze studie voegt belangrijke data toe’, aldus de onderzoekers, ‘die erop lijken te wijzen dat er geen verschil in kosteneffectiviteit is tussen klinieken en huisartsen in de behandeling en coördinatie van zorg voor patiënten met dementie in het eerste jaar na diagnose.’ Vandaar dat ‘andere factoren de meest duurzame en efficiënte zorg bij dementie moeten bepalen’.

Ook interessant

Reacties