Defibrilleren met een automatische externe defibrillator buiten het ziekenhuis: een levensreddende, maar voorbehouden handeling?
Open

Recht
04-03-1999
R.W. Koster en J.M. Buiting

De toepassing van de automatische externe defibrillator kan het succes van reanimatiepogingen buiten het ziekenhuis verhogen omdat daarmee door leken kan worden gedefibrilleerd in afwachting van de komst van een ambulance. Defibrilleren wordt in de Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) echter aangemerkt als een voorbehouden handeling. Defibrilleren met een automatische externe defibrillator kan beter worden uitgezonderd van de lijst van voorbehouden handelingen, omdat de toepassing van het apparaat praktisch 100 veilig is en omdat het onderwerp niet binnen de reikwijdte van deze wet valt, daar deze beperkt is tot beroepsmatig handelen en handelen zonder noodzaak. Defibrilleren met een automatische externe defibrillator is toelaatbaar.