Defibrillatiestrategieën bij refractair ventrikelfibrilleren

Een performance-knop waaraan gedraaid wordt
Niels J. Elbert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7459

Waarom dit onderzoek?

Refractair ventrikelfibrilleren komt veel voor bij patiënten die een hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis. Bij deze patiënten zijn aanvullende reanimatiepogingen zonder aanpassing van de defibrillatiestrategie meestal niet succesvol. Mogelijk geven dubbele sequentiële externe defibrillatie (DSED) en ‘vector change’(VC)-defibrillatie betere uitkomsten dan doorgaan met standaarddefibrillatie (figuur).

Figuur
Drie defibrillatiestrategieën in de DOSE VF-trial
Figuur | Drie defibrillatiestrategieën in de DOSE VF-trial
De verschillende posities van de defibrillatie-elektrodes: (a) standaarddefibrillatie, (b) defibrillatie met alternatieve vector (voor-achterwaarts, ‘vector change’-defibrillatie) en (c) dubbele sequentiële externe defibrillatie (simultaan met twee defibrillatoren). (bewerking van een elders gepubliceerde figuur[8])

Onderzoeksvraag

Geven…

Auteursinformatie

Contact N.J. Elbert (niels_elbert@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Niels J. Elbert ICMJE-formulier
De aanpak van aanhoudend ventrikelfibrilleren

Ook interessant

Reacties