Secundaire reanimatiehandelingen: de richtlijnen van de Europese Reanimatieraad 1992

Klinische praktijk
R.W. Koster
L. Bossaert
K. Monsieurs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:776-82

Inleiding

De Europese Reanimatieraad werd opgericht in 1990 met als voornaamste doel het verbeteren van de kwaliteit van reanimatie in Europa. Om dit doel te bereiken tracht de Europese Reanimatieraad uniforme richtlijnen voor cardiopulmonale en cerebrale reanimatie op te stellen. De werkgroep Advanced Life Support van de Europese Reanimatieraad bestond uit een kerngroep van experts afkomstig uit 11 Europese landen die de wetenschappelijke kennis betreffende Advanced Life Support hebben onderzocht. Daartoe zijn ook contacten gelegd met de American Heart Association en met soortgelijke organisaties in Canada, Australië en Zuid-Afrika. De werkgroep heeft aanbevelingen opgesteld die werden beoordeeld, geamendeerd en uiteindelijk goedgekeurd door alle nationale wetenschappelijke organisaties die verbonden zijn met de Europese Reanimatieraad. De uiteindelijke tekst van de richtlijnen, goedgekeurd door het Uitvoerend Comité van de Europese Reanimatieraad, werd gepresenteerd op het eerste congres van de Europese Reanimatieraad in november 1992 in Brighton en werd vervolgens gepubliceerd.1 Tevens werd…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Cardiologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Dr.R.W.Koster, cardioloog.

Universitaire Instelling Antwerpen, Departement Geneeskunde, Antwerpen.

Prof.dr.L.Bossaert, cardioloog; K.Monsieurs, assistent-geneeskundige.

Contact dr.R.W.Koster

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties