De ziekte(n) van Parkinson: recente genetische inzichten
Open

Stand van zaken
29-07-2007
B.P.C. van de Warrenburg, H. Scheffer, P. Heutink en B.R. Bloem

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.
Afd. Neurologie, huispost 935, en Parkinson Centrum Nijmegen (ParC): hr.dr.B.P.C.van de Warrenburg en hr.dr.B.R.Bloem, neurologen.
Afd. Antropogenetica: hr.dr.H.Scheffer, moleculair geneticus.
VU Medisch Centrum, afd. Klinische Genetica, Amsterdam.
Hr.prof.dr.P.Heutink, moleculair geneticus.
Correspondentieadres: hr.dr.B.P.C.van de Warrenburg (b.vandewarrenburg@neuro.umcn.nl).