De ataxie van Friedreich: klinische moeilijkheden en genetische mogelijkheden

Klinische praktijk
B.P.C. van de Warrenburg
N.V.A.M. Knoers
H.P.H. Kremer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1669-72
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1672.

Dames en Heren,

Met een prevalentie van 2-4/100.000 personen is de autosomaal recessief overervende ziekte van Friedreich de meest voorkomende erfelijke spinocerebellaire ataxie. De klassieke criteria voor het stellen van de diagnose zijn: een progressieve gang- en extremiteitsataxie in combinatie met afwezige peesreflexen aan de benen beginnend vóór het 25e levensjaar, vaak al vóór het 10e.1 2 Dysartrie, piramidale verschijnselen aan de benen, achterstrengstoornissen en een axonale polyneuropathie ontwikkelen zich vroeg in het ziektebeloop. Het progressieve karakter moge blijken uit het feit dat na een gemiddelde ziekteduur van 10-15 jaar patiënten met de ziekte van Friedreich rolstoelgebonden zijn.2

Na de klonering van het verantwoordelijke gen (X25) in 1996 is bevestiging van de klinische diagnose met behulp van DNA-diagnostiek mogelijk geworden. Sedertdien blijkt echter niet zelden dat het fenotypisch spectrum van deze ziekte veel breder is dan aanvankelijk gedacht…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Neurologie: B.P.C.van de Warrenburg, assistent-geneeskundige; prof.dr.H.P.H.Kremer, neuroloog.

Afd. Antropogenetica, sectie Klinische Genetica: mw.dr.N.V.A.M. Knoers, klinisch geneticus.

Contact B.P.C.van de Warrenburg (b.vandewarrenburg@czzoneu.azn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties