Neurodegeneratieve aandoeningen en de rol van trinucleotide-repeat-expansie. II. Moleculaire genetica

Klinische praktijk
N.V.A.M. Knoers
H.P.H. Kremer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2329-33

Zie ook de artikelen op bl. 2325 en 2333.

Het ontstaan van bepaalde erfelijke neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Huntington kan in verband worden gebracht met de expansie van specifieke DNA-sequenties op diverse plaatsen in het genoom. In het voorgaande artikel werden de ziekten beschreven die samenhangen met expansie van zogenaamde trinucleotide-repeats. In dit artikel beschrijven wij de moleculair-genetische kenmerken van deze ziekten.

Repeats: moleculaire basisbegrippen

DNA is opgebouwd uit ketens met een ruggengraat van suikermoleculen (ribosen), gekoppeld door een anorganische fosfaatgroep. De riboseketen heeft een richting: een 5‘-koolstofatoom in het molecuul is gekoppeld aan een 3’-koolstofatoom in het voorgaande ribosemolecuul. De keten heeft dus aan het ene uiteinde nog een vrije 5‘-kant, aan het andere uiteinde een vrije 3’-kant. Vanaf ieder ribose-element steekt een base uit: adenine (A), guanine (G), cytosine (C) of thymine (T) (figuur 1).

Codon

De opeenvolging van deze ribonucleotiden vormt een code…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Anthropogenetica en polikliniek Erfelijke Hersenziekten: dr. N.V.A.M.Knoers, klinisch geneticus.

Afd. Neurologie en polikliniek Erfelijke Hersenziekten: dr.H.P.H.Kremer, neuroloog.

Contact dr.H.P.H.Kremer

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties