De ziekte(n) van Parkinson: recente genetische inzichten
Open

Stand van zaken
29-07-2007
B.P.C. van de Warrenburg, H. Scheffer, P. Heutink en B.R. Bloem
Aanvaard op 15-02-2007.
Gepubliceerd op 29-07-2007.
In print verschenen in week 30 2007.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1665-8