De waarde en de beperkingen van de 'body mass index' (BMI) voor het bepalen van het gezondheidsrisico van overgewicht en obesitas

Klinische praktijk
P. Kok
J.C. Seidell
A.E. Meinders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:2379-82
Abstract

Samenvatting

- De ‘body mass index’ (BMI) wordt gebruikt als een maat voor overgewicht en adipositas. Bij het gebruik van BMI voor epidemiologische doeleinden, namelijk voor het bepalen van het gezondheidsrisico door de hoeveelheid lichaamsvet, moet men rekening houden met leeftijd, geslacht en etnische herkomst.

- Bij de interpretatie van de BMI als maat voor overgewicht en obesitas bij een individuele patiënt dient voorzichtigheid in acht genomen te worden omdat de lichaamssamenstelling zeer uiteen kan lopen bij eenzelfde BMI. Dit speelt vooral een rol bij jongeren en ouderen.

- De BMI geeft geen inzicht in de regionale lichaamsvetdistributie en de gezondheidsrisico's die samenhangen met viscerale obesitas. De middelomtrek kan gebruikt worden voor een schatting van de gezondheidsrisico's die gerelateerd zijn aan viscerale vetstapeling.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Mw.drs.P.Kok, onderzoeker in opleiding; hr.prof.dr.A.E.Meinders, internist.

VU Medisch Centrum, afd. Voeding en Gezondheid, Amsterdam.

Hr.prof.dr.J.C.Seidell, epidemioloog.

Contact mw.drs.P.Kok (p.kok@lumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties