De verdeling van de schaarse middelen in de gezondheidszorg
Open

Humaniora
20-05-1991
H.J.J. Leenen

INLEIDING

Aan de vraag naar gezondheidszorg kan ondanks de enorme stijging van de beschikbaar gestelde middelen niet worden voldaan. Het voor de gezondheidszorg beschikbare bedrag steeg van 2,2 miljard gulden of 4,3 van het bruto nationaal produkt (BNP) in 1963 tot ruim 45 miljard gulden (inclusief een deel van de maatschappelijke zorg) of 9,4 van het BNP in 1989. Het is niet te verwachten dat, hoewel bij vergroting van het BNP de absolute bedragen kunnen toenemen, het procentuele aandeel van het BNP voor de gezondheidszorg noemenswaard zal kunnen stijgen, nog afgezien van de financieringsproblemen die ontstaan als het BNP zou gaan afnemen.

Wel zal de vraag naar gezondheidszorg naar het zich laat aanzien, blijven toenemen. Dat wordt onder andere veroorzaakt door vergroting van het aanbod van gezondheidszorg. Het is bekend dat in de gezondheidszorg de vraag in belangrijke mate door het aanbod wordt bepaald. Het meer middelen aan de gezondheidszorg ter beschikking stellen, ...