Kiezen en delen; rapport van de commissie Keuzen in de zorg (Commissie-Dunning)

Perspectief
H.D.C. Roscam Abbing
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:2239-41

Bezinning op een zo rechtvaardig mogelijke verdeling van schaarste in de gezondheidszorg en op complexe sociale, ethische en juridische vragen die de ontwikkeling van medische technologie oproept, is nodig vanwege de toename van medische en technologische mogelijkheden gepaard gaande met een toenemende vraag, bij gelijktijdige afname van beschikbare middelen (medisch personeel, organen voor transplantatie, financiële mogelijkheden). Daarbij is aan de orde wat wel en wat geen gezondheidszorg is, wat het nut van bepaalde medische handelingen is, hoe middelen in relatie staan tot het doel en dergelijke. Het onlangs verschenen advies van de commissie Keuzen in de zorg (de zogenaamde ‘commissie Dunning’) gaat in op dergelijke keuze-, afgrenzings-, en prioriteitenvraagstukken. De commissie stond voor de taak strategieën te ontwikkelen voor de wijze waarop de keuzevraagstukken in de gezondheidszorg op de verschillende niveaus (macro-, meso- en micro-) hanteerbaar kunnen worden gemaakt.1 Verder diende zij een publieke discussie op gang te brengen…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Limburg, vakgroep Gezondheidsrecht, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Mw.prof.mr.H.D.C.Roscam Abbing.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties