De veranderende plaats van de patholoog in de medische zorg. I. Steeds meer mogelijkheden met steeds minder materiaal

Opinie
R.W.M. Giard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:108-10

Zie ook de artikelen op bl. 110 en 113.

‘All areas of laboratory medicine must take a step back, consider the past, assess the present, and develop a position for the future’.1

De aan het einde van de tachtiger jaren door Relman aangekondigde derde revolutie binnen de geneeskunde, het aanbreken van een tijdperk waarin de arts rekenschap en verantwoording van zijn handelen moet gaan afleggen, heeft inmiddels volop plaatsgevonden,2 en de ontwikkelingen zijn zeker niet aan Nederland voorbijgegaan. Vooral de beperkte budgettaire ruimte vormt de drijvende kracht achter het zoeken naar de meest verantwoorde, produktieve en efficiënte manier van werken. De medische praktijkvoering moet, veel meer dan in het verleden, methodisch goed worden onderbouwd.3 Aan alle medische beroepsbeoefenaren wordt gevraagd het nut, de doelmatigheid en de kwaliteit van de door hen verleende zorg expliciet te maken, wat onder meer zowel zelfonderzoek als plaatsbepaling van hun bijdrage…

Auteursinformatie

St. Clara Ziekenhuis, afd. Klinische Pathologie, Olympiaweg 350, 3078 HT Rotterdam.

Dr.R.W.M.Giard, patholoog en klinisch epidemioloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties