De veranderende plaats van de patholoog in de medische zorg. III. Van epiloog naar proloog

Opinie
R.W.M. Giard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:113-5

Zie ook de artikelen op 108 en 110.

Velen denken bij de rol van de patholoog in de gezondheidszorg clichématig aan een ziektegeschiedenis waarin hij, op basis van de uitkomsten van de autopsie, het laatste bedrijf voor zijn rekening neemt. Obducties zijn nog steeds belangrijk, maar vormen niet de hoofdtaak van de patholoog. De meeste werktijd wordt aan cel- en weefseldiagnostiek ten behoeve van de lijdende levende mens besteed. In het diagnostische proces spelen deze uitkomsten van morfologisch onderzoek een belangrijke rol. Op grond van het resultaat kunnen diagnostische onderzoeken in het algemeen worden verdeeld in contribuerende en classificerende tests.1 Een contribuerende test levert weliswaar een bijdrage tot het diagnostische proces, maar stelt geen feitelijke diagnose (een verhoogde bezinking duidt op ziekte, maar zegt niet welke); de classificerende test daarentegen toont de veronderstelde ziekte definitief aan (met een biopt wordt de aard van de colonstenose duidelijk).

Veel ziekten zijn…

Auteursinformatie

St. Clara Ziekenhuis, afd. Klinische Pathologie, Olympiaweg 350, 3078 HT Rotterdam.

Dr.R.W.M.Giard, patholoog en klinisch epidemioloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties