De veranderende plaats van de patholoog in de medische zorg. II. Wat moet wel en wat niet naar de patholoog?

Opinie
R.W.M. Giard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:110-3

Zie ook de artikelen op bl. 108 en 113.

In deze tijd van beperkte budgettaire middelen is de vraag gerechtvaardigd of alles wat binnen het vakgebied van de pathologie technisch mogelijk is ook wèrkelijk nodig is. Daarmee zijn we aangeland bij het punt van de beoordeling van medische interventies vanuit de brede economisch-maatschappelijke invalshoek, nu toegespitst op de pathologie. Bij het vaststellen van nut en doelmatigheid van cel- of weefseldiagnostiek moeten twee vragen beantwoord worden: wanneer zijn cel- en weefseldiagnostiek zinvol? en: als die diagnostiek zinvol is, hoe en op welk moment kan ze het beste plaatsvinden? In dit artikel komt de eerste vraag aan de orde, in het volgende de tweede.

Evaluatie van medische interventies

Alhoewel het allesbehalve nieuw is dat artsen de effecten van hun handelen evalueren, is de wijze waarop dit plaatsvindt de laatste jaren veelomvattender en daardoor complexer geworden.1 Het is niet voldoende om…

Auteursinformatie

St. Clara Ziekenhuis, afd. Klinische Pathologie, Olympiaweg 350, 3078 HT Rotterdam.

Dr.R.W.M.Giard, patholoog en klinisch epidemioloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties