De vasovagale reactie
Open

Stand van zaken
20-05-1993
J.J. van Lieshout, W. Wieling en J.M. Karemaker
Aanvaard op 26-01-1993.
Gepubliceerd op 20-05-1993.
In print verschenen in week 20 1993.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:989-95