Lichaamshoudingen die de orthostatische tolerantie verbeteren

Klinische praktijk
W. Wieling
A.A.J. Smit
J.J. van Lieshout
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1394-7

Aantasting van het sympathische zenuwstelsel komt voor bij systeemziekten en neurologische ziekten zoals diabetes mellitus, amyloïdose, ‘multiple system atrophy’, ziekte van Parkinson en zuiver autonome stoornissen.1 Als gevolg van een gestoorde sturing van het vasomotore systeem blijft door deze aantasting de reflectoire vasoconstrictie van weerstands- en capaciteitsvaten bij staan afwezig. Een compensatie van door de zwaartekracht veroorzaakte daling in de veneuze terugstroom naar het hart en dientengevolge, afname in cardiale vullingsdruk en hartminuutvolume, vinden hierdoor niet plaats, waardoor de arteriële bloeddruk in staande positie daalt. Door de afname van de systemische bloeddruk (figuur 1, a) daalt de cerebrale perfusiedruk, waardoor tot invaliditeit leidende symptomen van orthostatische duizeligheid en syncope kunnen optreden.2

Aangezien er geen gerichte oorzakelijke therapie voor patiënten met neurogene orthostatische hypotensie voorhanden is, is het beleid gericht op symptomatische verlichting van de klachten. Expansie van het volume lichaamswater door een ruime zout- en vochtinname…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Dr.W.Wieling, A.A.J.Smit en dr.J.J.van Lieshout, internisten.

Contact dr.W.Wieling

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties