De toepassing van genetica in de gezondheidszorg; een nota van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer

Opinie
N.J. Leschot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1233-5
Abstract

Op 5 december 2000 stuurde de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een nota naar de Tweede Kamer met de titel: ‘De toepassing van genetica in de gezondheidszorg’.1 Het is een lijvig document dat 103 pagina's omvat. De minister geeft hierin haar reactie op een aantal eerder ontvangen adviezen van de Gezondheidsraad. Dat zijn het advies inzake in-vitrofertilisatie (1998),2 het advies inzake DNA-diagnostiek (1998),3 het advies inzake klinisch-genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering (1999)4 en het ‘Signalement inzake farmacogenetica’ (2000).5 Aan dit laatste rapport werd al eerder aandacht besteed in het Tijdschrift.6 Daarnaast wordt in de nota gereageerd op een aantal rapporten van het Rathenau Instituut over voorspellende geneeskunde. De nota verschijnt in een tijd waarin het in alle media gonst van de genetica, nu een eerste voorlopige genenkaart van de mens is gepubliceerd.7 De goed leesbare nota eindigt met een puntsgewijze standpuntbepaling ten opzichte…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Klinische Genetica, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam.

Contact Prof.dr.N.J.Leschot, klinisch geneticus (n.j.leschot@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties