De toekomst van de tweede fase van de opleiding tot arts; het eindverslag Beleidsgericht Onderzoek Co-assistentschappen en het daaraan gewijde symposium

Perspectief
C. van Weel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:2544-7

De inhoud van de medische opleiding staat al geruime tijd in de belangstelling. De eerste fase is inmiddels teruggebracht tot 4 jaar; dit in overeenstemming met andere studierichtingen. Deze verkorting van de studie heeft moeten plaatsvinden ondanks de sterke toename van medische kennis en kunde. Het aantal vervolgopleidingen na het artsexamen is zodanig toegenomen, dat feitelijk iedere arts een vervolgopleiding ondergaat alvorens de geneeskunde zelfstandig te kunnen beoefenen. Ook de duur van de vervolgopleidingen wordt steeds langer.

In de afgelopen decennia is het besef toegenomen dat behalve kennis belangrijke elementen in de medische beroepsuitoefening kunde en vaardigheden zijn. Voor de opleiding betekent dit het benadrukken van het aanleren van vaardigheden, in plaats van het uitsluitend bieden van feitenkennis. Daarmee wordt de toetssteen van een succesvolle opleiding het kunnen handelen onder praktische omstandigheden, en niet uitsluitend het kunnen reproduceren van (basis)kennis.

Wat is in dit verband de plaats van de (6-jarige)…

Auteursinformatie

Katholieke Universiteit, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Prof.dr.C.van Weel, huisarts.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties