De Stemko; bediening van apparatuur met gesproken commando's
Open

Nieuwe technieken
08-07-1986
M. Keesen en G. Zilvold

De Stemko is een systeem dat gehandicapten de gelegenheid verschaft allerlei apparatuur te bedienen door middel van gesproken commando's. Het stelt de gebruiker in staat zelfstandig te typen, te telefoneren en allerlei elektrische apparaten te bedienen. De Stemko is ontwikkeld op de afdeling Adaptieve Voorzieningen van het relavalidatiecentrum ‘Het Roessingh’ te Enschede en is bestemd voor mensen met hoge dwarslaesies, amyotrofe laterale sclerose, multipele sclerose, spierdystrofie en spastici, kortom patiënten die niet of nauwelijks over de functies van hun ledematen beschikken.