De standaard '(Dreigende) miskraam' van het Nederlands Huisartsen Genootschap; te weinig navolging

Opinie
S. Flikweert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1935-9

Zie ook de artikelen op bl. 1939 en 1956.

Het elders in deze tijdschriftaflevering beschreven onderzoek van Fleuren et al. naar de verwijsredenen van huisartsen en verloskundigen in Amsterdam bij zwangeren met bloedverlies en (of) pijn in het eerste trimester levert interessante gegevens op.1

In de beschouwing bij dit onderzoek ligt de vraag besloten wat er moet veranderen: het gedrag van de huisartsgynaecoloog of de tekst van de standaard ‘(Dreigende) miskraam’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)? De samenvatting van de standaard staat in figuur 1 en 2. Helaas kan het verrichte type onderzoek niet gebruikt worden om antwoord te geven op deze centrale vraag. Los daarvan doet zich nog het probleem voor van de gebrekkige representativiteit van de gegevens: bij eenderde deel van de in het onderzoek betrokken patiënten gaat de verwijzing buiten de huisarts en de verloskundige om. Mogelijk kan dit worden verklaard als een…

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht.

S.Flikweert, huisarts te Nijkerk.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties